SICGRAS

Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next


Vabilo na občni zbor

Sporočanja podatkov v zvezi s pisno izjavo o delu sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev

Spoštovani,


Za potrebe sporočanja podatkov v zvezi s pisno izjavo o delu sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev (tretji odstavek 23. člena ZSICT), vam v izpolnjevanje posredujemo povezavo na spletno stran, kamor boste vnesli podatke o izvedenskih mnenjih, cenitvah, prevodih ali tolmačenjih, ki ste jih opravili za potrebe državnih organov v letu 2022. Kot smo vas že obvestili, boste izpolnili obrazec preko orodja 1KA.si.

Ker pa slednji ne omogoča smiselnega seštevanja vrednosti po strokovnih področjih, podpodročjih oziroma jezikih, vas vljudno prosimo, da tokrat posredujete SKUPNE PODATKE ZA SODNO IZVEDENSTVO OZIROMA SODNO CENILSTVO OZIROMA SODNO TOLMAČENJE in ne ločenih podatkov po področjih, podpodročjih in jezikih.

V prilogi vam posredujemo pojasnila, kaj sodi v posamezno kategorijo državnih organov in odgovore na pogosta vprašanja.


GESLO ZA VSTOP V ANKETO SE GLASI:  SICT2022

POVEZAVA ZA SPLETNO STRAN:  https://gov-ankete.si/SICT2022

 

Lepo pozdravljeni in hvala lepa za vaše sodelovanje,

Sektor za pravosodno upravo ter sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače

Ministrstvo za pravosodje


Priponke:

Navodila za izpolnjevanje izjave o delu za leto 2022.docx

Pogosta vprašanja in odgovori.docx

 

Obvestilo glede posredovanja izjave o delu za leto 2022

Poslovanje z nepremičninami - 17. in 18. november

Vabilo na izobraževanje "Gradnja predora Karavanke".

Vabilo - strokovni posvet

Dopis Strokovnega sveta vezano na anketo za ustanovitev Zbornice

8. dnevi gradbenega prava

VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

 

Anketa - mnenje o ustanovitvi Zbornice sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev - 705-24/2022/6

Spoštovani,

na podlagi 57. člena Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 22/18 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZSICT) Vlada Republike Slovenije v dveh letih od uporabe zakona skupaj s Strokovnim svetom za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje (v nadaljnjem besedilu: Strokovni svet) poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o doseganju ciljev prenove sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja, o ustreznosti vključevanja stroke in regulacije strokovnih vprašanj s tega področja ter o potrebi po ustanovitvi zbornice.

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 92. redni seji dne 16. 9. 2021 sprejela Poročilo o doseganju ciljev prenove sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja (v nadaljnjem besedilu: Poročilo) ter ga skupaj s stališči Strokovnega sveta posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije. Poročilo je obravnaval in se z njim seznanil Odbor za pravosodje, in sicer na 34. redni seji dne 1. 12. 2021.

Strokovni svet je v okviru Poročila podal svoja stališča glede obravnavanih ciljev prenove tega področja, zlasti pa je izpostavil potrebo po ustanovitvi Zbornice sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev (v nadaljnjem besedilu: Zbornica). Predstavil je svojo idejo zbornične ureditve, ki je zapisana v Prilogi 3 Poročila.

Strokovni svet je mnenja, da je potrebno ustanoviti Zbornico po vzoru t. i. švicarskega modela zbornice. Slednja bi po mnenju Strokovnega sveta morala biti ustanovljena ob predpostavki obveznega članstva sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev v Zbornici, pri čemer so člani Zbornice lahko tako tisti z aktivnim statusom kot tisti z mirujočim statusom sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača, člani pa bi bili lahko tudi pravni subjekti. Člani se bi morali po mnenju Strokovnega sveta izobraževati vsaj 16 ur letno, Zbornica pa bi bila pristojna za izvedbo izpitov za pridobitev statusa sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača in za organizacijo izobraževanj. Nadzor nad delom navedenih strokovnjakov bi bil plačljiv (prijavitelj bi torej moral za obravnavo njegove pritožbe na Zbornici plačati), Zbornica pa naj bi imela možnost pridobivati tudi državna sredstva, donacije oziroma sredstva na trgu. Pred reševanjem ankete vas pozivamo, da si natančno preberete opredelitev in vizijo zborničnega sistema, kot jo je predstavil Strokovni svet (Priloga 3 k Poročilu, strani 25–30), in 4. poglavje Poročila, v katerem je predstavljena zbornična ureditev sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja (stran 37–39).

Ministrstvo za pravosodje se je zavezalo, da bo z namenom ugotavljanja dejanske pripravljenosti sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev za vključitev v Zbornico v smislu, kot ga je predstavil Strokovni svet, pridobilo odzive vseh trenutno imenovanih sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev.

Po seznanitvi z navedenimi dokumenti vas prosimo, da izpolnite kratko anketo s klikom na povezavo, ki jo posredujemo v tem elektronskem sporočilu. Preden začnete z reševanjem ankete, boste morali vpisati geslo, ki se glasi: zbornicaSICT.

Anketa bo na voljo za izpolnjevanje 14 dni od dneva, ko vam je bila poslana. Po tem času ankete več ne bo mogoče izpolniti.

Hvala lepa za vaše sodelovanje.

Direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo


POVEZAVA DO ANKETE:

https://gov-ankete.si/AnketaZbornicaSICT

 

Priloge:

Del zapisnika Strokovnega sveta

Poročilo o doseganju ciljev.docx

Priloga 1 - akcijski načrt.docx

Priloga 2 - predlogi za optimizacijo.docx

Priloga 3 - stališča Strokovnega sveta na evalvacijo in odziv MP

Pojasnilo glede podaljšanja roka za preverjanje strokovnosti

Stran 1 od 9

Nahajate se tu: Domov
Cookie Consent