SICGRAS

Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next


Poročilo o doseganju ciljev prenove sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja

Poročilo o doseganju ciljev prenove sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja (klikni za prenos)

Cepljenje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev

On-line srečanje ocenjevalcev nepremičnin, 03 03.2021

Če se želite pridružiti sestanku, kliknite tukaj

 

Odredba o posebnih ukrepih

 

Obvestilo

Voščilo

Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom

Izšle so Posebne gradbene uzance 2020

Izšle so nove Posebne gradbene uzance 2020, ki se začnejo uporabljati z današnjim dnem, 21. decembra 2020. Z dnem pričetka veljavnosti novih uzanc prenehajo veljati Posebne gradbene uzance, objavljene v Uradnem listu SFRJ iz leta 1977. Nove Posebne gradbene uzance 2020 niso objavljene v Uradnem listu RS zaradi določil uredbe, ki ne dovoljuje objave tovrstnih predpisov. Objavljene so na spletnih straneh Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS in Sekcije gradbincev pri OZS.(več)

Odredba Vrhovnega Sodišča RS

Spoštovani,

izdana je odredba predsednika Vrhovnega sodišča RS o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Odredba v nadaljevanju), ki je predvidoma v soboto bila objavljena v Uradnem listu RS.

Odredba je v priponki.

Vsa sodišča od 16. 11. 2020 poslujejo v omejenem obsegu v skladu s 83. členom Zakona o sodiščih. Ne glede na navedeno pa sodišča poslujejo v neomejenem obsegu v kazenskih zadevah, v katerih bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve te odredbe.

V nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom 2. točke Odredbe ne štejejo za nujne, sodišča odločajo in vročajo sodna pisanja, ne izvajajo pa narokov in ne opravljajo drugih procesnih dejanj, ki neizogibno terjajo fizično prisotnost strank ali drugih udeležencev sodnega postopka in ne izvajajo uradnih ur.

Procesni roki v nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom 2. točke Odredbe ne štejejo za nujne, v skladu s četrtim odstavkom 83. člena Zakona o sodiščih ne tečejo. Procesni roki v teh primerih začnejo teči prvi naslednji dan po javno objavljenem preklicu predsednika Vrhovnega sodišča, na kar sodišče opozori stranko na sodnem pisanju, ovojnici ali drugi listini, ki se priloži pisanju.

Obseg poslovanja je torej omejen samo na nujne zadeve in na kazenske zadeve, v katerih bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve te odredbe.  V vseh drugih zadevah pa je obseg poslovanja sodišč  omejen na odločanje, kjer ni potreben neposreden stik oziroma je omogočeno elektronsko poslovanje (na primer v zadevah sodnega registra, zemljiške knjige, stečajnih postopkov in izvršilnih postopkov).

Naroki v nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom 2. točke  odredbe ne štejejo za nujne, se v času veljavnosti te Odredbe štejejo za preklicane, razen če so sklicani videokonferenčno.

 

Lep pozdrav.

Prof. dr. Vincenc Butala

 

Priponka: Odredba Vrhovnega sodišča RS (klikni)

Stran 3 od 8

Nahajate se tu: Domov
Cookie Consent