SICGRAS

Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next


Obveznost posredovanja izjave o delu - obvestilo - 705-182/2019/22

 

IZJAVA O DELU - izvedenci, cenilci, tolmači (klikni)

Navodila za izpolnjevanje tabele – izjava o delu (klikni)

Sklicevanje na status sodnega izvedenca

 

5. dnevi gradbenega prava

 

Več informacij in program ... (klikni)

 

Prihajajo spremembe gradbeno-prostorske zakonodaje

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo dalo osnutka predlogov novel gradbenega zakona in zakona ourejanju prostora. Z noveliranjem zakonov, sledila bo tudi prenova še tretjega v paketu, zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti, želijo nasloviti do sedaj opažene težave in upoštevati nova dejstva, ki so se pojavila od sprejema zakonov. Med drugim bodo v gradbenem zakonuupoštevali sodbo ustavnega sodišča glede spoštovanja pravice do doma v inšpekcijskih postopkih. Pripombe zbirajo do 30. junija.(več)

22. letno konferenca ocenjevalcev vrednosti

Več informacij ...

VABILO NA 21. ZBOR ZDRUŽENJA SICGRAS za leto 2019


Vabimo vas na  ZBOR združenja
sodnih izvedencev in sodnih cenilcev za gradbeno stroko Slovenije,
bi bo v četrtek, dne 21.3.2109 ob 17.00 uri
v protokolarni Barbarini dvorani knežjega dvorca v Celju
na naslovu Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje


DNEVNI RED ZBORA:


1. Otvoritev volilnega zbora društva SICGRAS in pozdrav predsednika zbora;
2. Izvolitev organov občnega zbora: zapisnikarja, dveh overoviteljev zapisnika zbora in članov verifikacijske komisije;
3. Obravnava poročil o delu združenja SICGRAS za dve leti 2017 in 2018;
3.1. uvodna beseda predsednika zbora o delovanju Združenja SICGRAS;
3.2. poročilo predsednika UO o delovanju upravnega odbora,
3.2.1. poročilo predsednikov sedmih podružnic, vsi predsedniki podružnic,
3.2.2. poročilo o delu komisije za podelitev licenc,
3.2.3. poročilo o delu komisije za izobraževanje in razvoj stroke,
3.2.4. poročilo o delu komisije za presojo mnenj,
3.2.5. poročilo o delu uredniškega odbora glasila VESTNIK,
3.2.6. poročilo o urejanju spletne strani SICGRAS,
3.3. poročilo o bilanci in finančnem stanju društva,
3.4. poročilo gospodarske komisije,
3.5. poročilo nadzornega odbora o delovanju in izpolnjevanju plana društva,
4. Poročilo verifikacijske komisije;
5. Plan dela za leto 2019,  finančni plan, reorganizacija SICGRAS;
6. Razprava in sprejem predstavljenih poročil ;
7. Usmeritev o nadaljnjem delovanju združenja;
8. Vprašanja članov društva in beseda gostom;
9. SKLEPI ZBORA:
9.1. Sprejmem poročila organov društva za dve leti 2017 in 2018;
9.2. Izvolitev komisije za dopolnitev statuta o nadaljnjemu načinu delovanja društva;
9.3. Sprejem fizičnega plana dela za leto 2019;
9.4. Sprejem finančnega plana za leto  2019;
9.5. Sprejem usmeritev za delovanje združenja SICGRAS.
10. Zahvale, imenovanja za častne člane SICGRAS;
11. Razno.


Ljubljana, 14. 3. 2019                                          Milan Žnidaršič, l. r. Predsednik zbora

 

 

 

Obvestilo

Članice in člani združenja SICGRAS


Na spletni strani  objavljamo  osnutek Spremembe in dopolnitve »Pravilnika o pregledovanju – revidiranju in notranji kontroli« in v obrazložitvi navajamo razloge za sprejetje sprememb in dopolnitev. Gradivo je bilo že dano v razpravo podružnicam, preko njihovih predstavnikov v UO in komisijah, z objavo na spletni strani pa želimo z vsebino in razlogih za sprejem sprememb in dopolnitev Pravilnika seznaniti vse člane Združenja, da pridobimo pripombe, pred obravnavo in sprejetjem na zboru Združenja, ki bo predvidoma konec meseca marca 2019.

Prosimo, da pripombe posredujete najkasneje do 8.2.2019, na naslov: Sicgras Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript.Pozdrav,

Predsednik UO

Jorg Bleiweis Trsteniški

 

Priponke:

Obrazložitev
Pravilnik
Obrazec

Pisna izjava o delu sodnega izvedenca, sodnega cenilca oziroma sodnega tolmača - obvestilo - 705-329/2018/7

Obvestilo

Spoštovani

 

Obveščamo vas, da so od 21.1.2019 dalje uradne ure pisarne SICGRAS Ljubljana ob torkih od 10.00 do 12.00.

 

Pisarna SICGRAS Ljubljana

Javni razpis MOP za kandidate Strokovne komisije vrednotenja

Pošiljamo podatke o javnem razpisu MOP za kandidate Strokovne komisije vrednotenja: http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1097

Rok prijave je 30.11.2018.

Povezava do razpisa (klikni).

Stran 4 od 7

Nahajate se tu: Domov
Cookie Consent