SICGRAS

Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next


Vabilo na izobraževanje "Gradnja predora Karavanke".

Vabilo - strokovni posvet

Dopis Strokovnega sveta vezano na anketo za ustanovitev Zbornice

8. dnevi gradbenega prava

VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVA

 

Anketa - mnenje o ustanovitvi Zbornice sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev - 705-24/2022/6

Spoštovani,

na podlagi 57. člena Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 22/18 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZSICT) Vlada Republike Slovenije v dveh letih od uporabe zakona skupaj s Strokovnim svetom za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje (v nadaljnjem besedilu: Strokovni svet) poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o doseganju ciljev prenove sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja, o ustreznosti vključevanja stroke in regulacije strokovnih vprašanj s tega področja ter o potrebi po ustanovitvi zbornice.

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na 92. redni seji dne 16. 9. 2021 sprejela Poročilo o doseganju ciljev prenove sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja (v nadaljnjem besedilu: Poročilo) ter ga skupaj s stališči Strokovnega sveta posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije. Poročilo je obravnaval in se z njim seznanil Odbor za pravosodje, in sicer na 34. redni seji dne 1. 12. 2021.

Strokovni svet je v okviru Poročila podal svoja stališča glede obravnavanih ciljev prenove tega področja, zlasti pa je izpostavil potrebo po ustanovitvi Zbornice sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev (v nadaljnjem besedilu: Zbornica). Predstavil je svojo idejo zbornične ureditve, ki je zapisana v Prilogi 3 Poročila.

Strokovni svet je mnenja, da je potrebno ustanoviti Zbornico po vzoru t. i. švicarskega modela zbornice. Slednja bi po mnenju Strokovnega sveta morala biti ustanovljena ob predpostavki obveznega članstva sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev v Zbornici, pri čemer so člani Zbornice lahko tako tisti z aktivnim statusom kot tisti z mirujočim statusom sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača, člani pa bi bili lahko tudi pravni subjekti. Člani se bi morali po mnenju Strokovnega sveta izobraževati vsaj 16 ur letno, Zbornica pa bi bila pristojna za izvedbo izpitov za pridobitev statusa sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača in za organizacijo izobraževanj. Nadzor nad delom navedenih strokovnjakov bi bil plačljiv (prijavitelj bi torej moral za obravnavo njegove pritožbe na Zbornici plačati), Zbornica pa naj bi imela možnost pridobivati tudi državna sredstva, donacije oziroma sredstva na trgu. Pred reševanjem ankete vas pozivamo, da si natančno preberete opredelitev in vizijo zborničnega sistema, kot jo je predstavil Strokovni svet (Priloga 3 k Poročilu, strani 25–30), in 4. poglavje Poročila, v katerem je predstavljena zbornična ureditev sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja (stran 37–39).

Ministrstvo za pravosodje se je zavezalo, da bo z namenom ugotavljanja dejanske pripravljenosti sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev za vključitev v Zbornico v smislu, kot ga je predstavil Strokovni svet, pridobilo odzive vseh trenutno imenovanih sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev.

Po seznanitvi z navedenimi dokumenti vas prosimo, da izpolnite kratko anketo s klikom na povezavo, ki jo posredujemo v tem elektronskem sporočilu. Preden začnete z reševanjem ankete, boste morali vpisati geslo, ki se glasi: zbornicaSICT.

Anketa bo na voljo za izpolnjevanje 14 dni od dneva, ko vam je bila poslana. Po tem času ankete več ne bo mogoče izpolniti.

Hvala lepa za vaše sodelovanje.

Direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo


POVEZAVA DO ANKETE:

https://gov-ankete.si/AnketaZbornicaSICT

 

Priloge:

Del zapisnika Strokovnega sveta

Poročilo o doseganju ciljev.docx

Priloga 1 - akcijski načrt.docx

Priloga 2 - predlogi za optimizacijo.docx

Priloga 3 - stališča Strokovnega sveta na evalvacijo in odziv MP

Pojasnilo glede podaljšanja roka za preverjanje strokovnosti

ZSICT – pojasnilo v zvezi s preverjanjem strokovnosti na podlagi 27. člena ZSICT

OBRAZEC »POVZETEK POROČILA O OCENI VREDNOSTI NEPREMIČNINE«

Povezava na nov obrazec za pripravi povzetka poročila o oceni vrednosti nepremičnin za zavarovano posojanje in Navodila:

https://www.zbs-giz.si/na-voljo-je-nov-obrazec-za-pripravo-povzetka-porocila-o-oceni-vrednosti-nepremicnin-za-zavarovano-posojanje-ki-vkljucuje-okoljske-dejavnike/

ZSICT - Tolmačenje 49. člena Pravilnika SICT

ZSICT - Tolmačenje 49. člena Pravilnika SICT - kliknite za prenos.

Stran 2 od 9

Nahajate se tu: Domov
Cookie Consent