SICGRAS

Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next


Odredba Vrhovnega Sodišča RS

Spoštovani,

izdana je odredba predsednika Vrhovnega sodišča RS o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Odredba v nadaljevanju), ki je predvidoma v soboto bila objavljena v Uradnem listu RS.

Odredba je v priponki.

Vsa sodišča od 16. 11. 2020 poslujejo v omejenem obsegu v skladu s 83. členom Zakona o sodiščih. Ne glede na navedeno pa sodišča poslujejo v neomejenem obsegu v kazenskih zadevah, v katerih bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve te odredbe.

V nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom 2. točke Odredbe ne štejejo za nujne, sodišča odločajo in vročajo sodna pisanja, ne izvajajo pa narokov in ne opravljajo drugih procesnih dejanj, ki neizogibno terjajo fizično prisotnost strank ali drugih udeležencev sodnega postopka in ne izvajajo uradnih ur.

Procesni roki v nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom 2. točke Odredbe ne štejejo za nujne, v skladu s četrtim odstavkom 83. člena Zakona o sodiščih ne tečejo. Procesni roki v teh primerih začnejo teči prvi naslednji dan po javno objavljenem preklicu predsednika Vrhovnega sodišča, na kar sodišče opozori stranko na sodnem pisanju, ovojnici ali drugi listini, ki se priloži pisanju.

Obseg poslovanja je torej omejen samo na nujne zadeve in na kazenske zadeve, v katerih bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve te odredbe.  V vseh drugih zadevah pa je obseg poslovanja sodišč  omejen na odločanje, kjer ni potreben neposreden stik oziroma je omogočeno elektronsko poslovanje (na primer v zadevah sodnega registra, zemljiške knjige, stečajnih postopkov in izvršilnih postopkov).

Naroki v nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom 2. točke  odredbe ne štejejo za nujne, se v času veljavnosti te Odredbe štejejo za preklicane, razen če so sklicani videokonferenčno.

 

Lep pozdrav.

Prof. dr. Vincenc Butala

 

Priponka: Odredba Vrhovnega sodišča RS (klikni)

Odgovor Ministrstva za pravosodje o opravljanju dela sodnih izvedencev

Odredba predsednika Vrhovnega Sodišča RS glede delovanja Sodišč

Vprašanje predsednika SS glede izbire tematike za strokovno srečanje SIC v organizaciji Ministrstva za pravosodje

 

Povezava do odgovora strokovnemu svetu - klikni tu

ZSICT – pojasnilo v zvezi s pobudo za podaljšanje roka za preverjanje strokovnosti

Vabilo na 8. strokovno srečanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije

Vabilo na 8. strokovno srečanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, ki bo potekalo v sredo, 25. novembra 2020, preko spleta.

Center za izobraževanje v pravosodju Ministrstva za pravosodje skrbi za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje za delo v pravosodnih organih. Vabimo vas na 8. strokovno srečanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, ki bo potekalo 25. novembra 2020 preko spleta in na katerem bodo sodelujoči predavatelji spregovoril o uporabi predpisov, ki urejajo položaj sodnih izvedencev in sodnih cenilcev, v praksi, delu in doprinosu Strokovnega sveta sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev v prvem letu delovanja, novejši sodni praksi s področja sodnega izvedenstva in cenilstva, standardih usposobljenosti sodnega izvedenca in sodnega cenilca, primerih dobre prakse komunikacije med sodiščem in sodnim izvedencem oziroma cenilcem, varstvu osebnih podatkov, psihološkem vidiku izpodbijanja izvedeniškega mnenja oziroma cenitve ter gluhih, naglušnih in gluhoslepih v sodnih postopkih.

Udeležence vljudno vabimo, da pred samim srečanjem, najkasneje pa do 22. oktobra 2020, na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. posredujejo pisna vprašanja, ki jih bodo predavatelji poskusili vključiti že v samo predavanje oziroma na njih odgovoriti po predavanju. Vljudno vas prosimo, da posredujete in postavljate le vprašanja, ki se neposredno nanašajo na teme predavateljev, saj vam bodo le na ta način lahko podali ustrezne in jasne odgovore.

Srečanje bo potekalo 25. novembra 2020, s pričetkom ob 9.00 uri preko spletne aplikacije MS Teams. Kotizacija znaša 99,23 EUR in vključuje organizacijske stroške, predavanja in gradivo v e-obliki. Račun, ki bo izdan po prejemu vaše prijavnice, boste prejeli po pošti. Če se boste na srečanje prijavili, a se ga ne boste udeležili, vas vljudno prosimo, da to pisno sporočite pred samim srečanjem oziroma v roku 8 dni po srečanju, sicer boste morali poravnati stroške na podlagi prejetega računa.

Če se srečanja želite udeležiti, vas vljudno prosimo, da se prijavite preko spletne prijavnice, ki je na voljo na spletni strani Centra za izobraževanje na povezavi: https://cip.gov.si/aktivnosti/detajli/?ID=1113382e-175a-ea11-9c4f-005056818ee6&Tag=470 Pri izpolnjevanju spletne prijavnice vas vljudno prosimo, da v rubriko „delovno mesto” navedete, da ste sodni izvedenec/cenilce in dodate področje/podpodročje, za katerega ste imenovani. V zvezi z izpolnjevanjem spletne prijavnice vas obveščamo, da boste gradiva in povezavo, preko katere boste spremljali dogodek, prejeli na e-naslov, s katerega se boste prijavili. Prosimo vas, da poleg spletne prijave izpolnete tudi priloženo prijavnico in jo pošljete po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. najkasneje do 22. oktobra 2020. Po tem datumu prijave ne bodo več možne. Vse zainteresirane za udeležbo, ki ste že poslali prijavo na strokovno srečanje v aprilu, prosimo, da se prijavite še preko spletne prijavnice (izpolnjene prijavnice ni potrebno ponovno pošiljati). V primeru nezadostnega števila prijav bo srečanje odpovedano. O morebitni odpovedi srečanja boste obveščeni po elektronski pošti. Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. .

S spoštovanjem.

Pripravila:

Simona Kumar
sekretarka

Dr. Tadeja Jelovšek 
višja sodnica sekretarka
direktoricaPriloga:
- program
- prijavnica

Vabilo

Spoštovani!


V zadnjih letih je bila s strani strokovne javnosti večkrat podana pobuda glede možnosti pridobivanja »obdelanih« podatkov kupoprodajnih poslov, ki jih Urad za množično vrednotenje nepremičnin kakovostno obdeluje in nadgrajuje za namene izvajanja Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Kakovostno obdelane in nadgrajene podatke o kupoprodajnih pravnih poslih uporablja pri svojem rednem delu za pripravo polletnih in letnih poročil o dogajanju na trgu nepremičnin in za namene oblikovanja in umerjanja modelov množičnega vrednotenja nepremičnin. Na Geodetski upravi RS na podane pobude nimamo strokovnih in pravnih dilem glede posredovanja teh podatkov pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja oziroma smo mnenja, da je smiselno da se rezultati opravljenega dela Urada za množično vrednotenje nepremičnin na učinkovit način uporabijo tudi s strani zasebnega sektorja in strokovne javnosti.

S ciljem:

- razumevanja kakovostno obdelanih in nadgrajenih podatkov,

- dinamike razpoložljivosti obdelanih podatkov,

- podatkovne obličnosti, kako bi se ti podatki lahko pridobivali in -

seznanitve pravnih podlag za pridobivanje podatkov, vas vabimo na brezplačno delavnico, ki bo potekala preko spletne aplikacije »Microsoft Teams«.

Na delavnici bi vam na kratko predstavili postopke kakovostne obdelave in nadgradnje kupoprodajnih pravnih poslov, ki jih na Uradu za množično vrednotenje izvajamo nad evidentiranimi pravnimi posli v Evidenci trga nepremičnin (ETN). Prav tako bi vam predstavili tudi na kakšen način bi bil omogočen dostop do teh podatkov, pri čemer je potrebno upoštevati omejitve, ki se nanašajo na dinamiko obdelave poslov, varovanje osebnih podatkov in podatkov, ki so opredeljeni kot poslovna skrivnost.

Delavnica bo potekala v sredo, 21.oktobra 2020 ob 10.00 uri

v obliki videokonference preko naslednje povezave na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin https://www.mvn.e-prostor.gov.si/ostalo/spletni-sestanek/

Prosimo vas, da nam, za nemoten potek, do ponedeljka 19.10.2020 sporočite na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želiš videti, omogoči Javascript. ali se boste delavnice udeležili (naziv, ime in priimek udeleženca in enaslov).

 

S spoštovanjem!

 

Urad za množično vrednotenje: Dušan Mitrović

Generalni direktor:  Tomaž Petek

Ocena sistemskih tveganj

Spoštovane kolegice in kolegi

 

V priponki vam posredujem Oceno sistemskih tveganj in Odpornosti finančnega sektorja ob epidemiji Covid 19, ki ga je pripravila Banka Slovenije. V njej na strani 11-13 analizira tudi trg nepremičnin v Sloveniji. Upam da vam bo v koristno oporo pri vašem delu.

Ostanite zdravi

Jorg Bleiweis Trsteniški
predsednik upravnega odbora
Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
Slovenije za gradbeno stroko SICGRAS

Povezava do Ocene sistemskih tveganj in Odpornosti finančnega sektorja ob epidemiji Covid 19 (klikni).

 

Dopis VS RS

Stran 5 od 9

Nahajate se tu: Domov
Cookie Consent