SICGRAS

Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next


Dopis in predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin

Dopis Ministrstva za finance (PDF) in predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (PDF)

Stvarnopravni dnevi 2016

Pravna fakulteta organizira skupaj s Planet GV Stvarnopravne dneve 2016. Glede na predvideni program, smo menil, da bodo na tem seminarju obravnavane aktualne teme za naše delo. Vabilo s programom ste verjetno dobili, ker so ga organizatorji posredovali po elektronski pošti vsem sodnim izvedencem in cenilcem, ki so v registru MP.

Kotizacija za udeležbo je bila 340 EUR/osebo brez DDV. Organizatorje smo zaradi aktualnih tem za delo naših članov zaprosili, da nam odobrijo popust. Odobrili so nam popust v višini 20 %, tako, da znaša kotizacija za naše člane 272 EUR brez DDV.

V prilogi vam pošiljamo vabilo. Dodatne informacije dobite na spletni strani, vključno s prijavnico. V prijavnici navedite, da ste član SICGRAS-a ter kodo SICGRAS16, da vam bodo obračunali dogovorjen popust.

V primeru, da ste prijavnico že posredovali, pokličite na tel 0803344, da boste prejeli navodila v zvezi z dogovorjenim popustom.


Povezava do vabila

Tajništvo

Združenje SICGRAS

Obvestilo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS o objavi javnega naročila za cenitve nepremičnin

Obvestilo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS o objavi javnega naročila za cenitve nepremičnin ...Klikni za ogled

Obvestilo Banke Slovenije

Obvestilo Banke Slovenije, ki ga v zvezi z ocenjevanjem za potrebe bank je pridobil predsednik delovne skupine za statusna vprašanja pri Združenju SICGRAS (klikni).

Vloga za izdajo dovoljenja - licence

Vloga za izdajo dovoljenja - licence

Obvestilo članom 18.2.2015

1. Obvestilo članom:

V zvezi z izdajanjem e-računov smo od Službe za upravljanje projektov vrhovnega sodišča RS prejeli dopis: Izstavljanje eRačunov – odgovor na naš dopis št. 5/2015 z dne 20.01.2015 in seznam sodišč po stroškovnih mestih.

Pridobili smo še dopis s strani finančno računovodske službe okrožnega sodišča v Ljubljani, ki jim ga poslalo Vrhovno sodišče in velja za Okrožno sodišče v Ljubljani

Vsi dopisi so razvidni iz priponke.

PRIPONKE:

SEZNAM SODIŠČ

IZSTAVLJANJE RAČUNOV ODGOVOR NA DOPIS

 

2. Obvestilo članom:

Ministrstvo za pravosodje RS nas je obvestilo, da je dne 24.6.2014 na  svoji spletni strani objavilo obvestilo o elektronskem vročanju v postopkih izvršbe in zavarovanja, ter nas pozvalo, da izvedenci in cenilci  čimprej odprejo varne elektronske predale ter na portalu ESodstvo izvedejo registracijo v varnostno shemo.

Dopis je razviden iz priponke.

PRIPONKE:
STRAN 1 STRAN 2 STRAN 3

Važno obvestilo

Spoštovani kolegi/ce!


1. Podaljšanje statusa imenovanja sodnega izvedenca/ cenilca

V zvezi s podaljševanjem imenovanja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev (SIC) vas obveščamo, da imajo na podlagi Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Ur.l. 1/12)  SIC dolžnost predložiti 5 (prej 2) dokazil o stalnem strokovnem izpopolnjevanju v obdobju (5) petih let od imenovanja ter nato vsakih nadaljnjih 5 let. V skladu s pravilnikom morajo SIC prvič predložiti dokazila najkasneje do konca leta 2016.

Več ...

Namenitev dela dohodnine za donacijo Združenju SICGRAS

Združenje SICGRAS je pred nekaj leti pridobilo status društva, ki deluje v  javnem interesu na področju pravosodja. V ta namen je tudi uvrščeno v seznam upravičencev do donacij, kar vsako leto upravičuje z delovanjem na področju združevanja in izobraževanja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev za gradbeno stroko Slovenije.

Več ...

Pristopna izjava

Kliknite tu in nato izpolnite ter Pristopno izjavo k Združenju pošljite po elektronski ali navadni pošti

Stran 9 od 9

Nahajate se tu: Domov
Cookie Consent